Sašo Sever, glavni urednik Obzornika, interne revije Zavarovalnice Triglav

Interna revija Zavarovalnice Triglav Obzornik bo jeseni že drugo leto zapored prejela nagrado papirus za najboljšo interno revijo v Sloveniji, ki jo podeljuje Sekcija za interno komuniciranje Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS). Glavni urednik revije, Sašo Sever, mi je v ekskluzivnem pogovoru za ta blog med drugim povedal, da Obzornik kot eno od ključnih orodij notranjega komuniciranja v Zavarovalnici Triglav pripomore k razumevanju ciljev, orodij in načina delovanja družbe, s tem pa tudi na to, kako jo dojemajo in razumejo drugi.  

Že drugo leto zapored je vaša interna revija Obzornik izbrana za najboljšo interno revijo v Sloveniji. Po čem izstopa?
Obzornik kot eden od simbolov Zavarovalnice Triglav je po konceptu sodobna in profesionalna revija, ki na inovativen, dinamičen in pregleden način predstavlja vsebino tega tradicionalnega medija, ki krepi naš skupni duh in nas zbližuje ne glede na razlike. V reviji imajo zaposleni svoje “mesto”, kjer predstavljajo sebe, svoje delo in predvsem izkušnje. Revijo odlikuje izjemno visoka sporočilna in novinarska vrednost, saj je Obzornik odličen primer, koliko vsebine, na koliko načinov in kako kakovostno je mogoče uvrstiti v revijo, ki obsega vsega 24 strani. Tematsko bogate številke odražajo aktualno dogajanje, cilje zavarovalnice in njihovo uresničevanje, vpetost Triglava v širše strokovno in gospodarsko/družbeno okolje. Žanrska raznolikost, dinamičnost, slikovitost, inovativnost, prijaznost do bralca in bogastvo podatkov so nedvomno prepoznavni elementi naše interne revije, ki se je z nagradama papirus še utrdila kot prva violina notranjega komuniciranja.

Zakaj Triglav sploh izdaja interno revijo? Kaj so cilji in zakaj jih dosegate prav z interno revijo?
Revija ima med različnimi komunikacijskimi orodji še vedno ključni pomen. Tudi v Zavarovalnici Triglav. Razlogov za to je več. Izjemno praktično in estetsko namreč zajamejo široko paleto vsebin, pomembnih za zaposlene. Kažejo se v novicah, člankih in fotografijah, vse skupaj pa predstavlja podjetje in njene posameznike. Za revije je potreben premišljen izbor pomembnih in trajnejših vsebin, njihova življenjska doba je dolga, bralci se k njim velikokrat vračajo, zato so temeljno orodje graditve odnosov in lojalnosti. Obzornik je eno od ključnih orodij našega notranjega komuniciranja, saj se ustvarjalci tega medija dobro zavedamo, kako kakovost notranje komunikacije pomembno vpliva na delovanje podjetja in vsakega posameznika v njem. Pripomore namreč k razumevanju ciljev, orodij in načina delovanja družbe, s tem pa tudi na to, kako jo dojemajo in razumejo drugi. To pa odločilno zaznamuje položaj in uspešnost podjetja v okolju, med konkurenco, kupci in poslovnimi partnerji. Tega se dobre organizacije tudi zavedajo.

Kakšno vlogo naj igra interna revija v okviru strategije komuniciranja znotraj podjetja?
Interna revija naj v branje ponuja celovito zgodbo, razlago in kontekst, ustvarja notranje okolje, ki spodbuja spoštovanje in zaupanje, zaposlenim daje priložnost biti slišan, vključen in prepoznan, omogoča poznavanje ciljev in vizije organizacije, razloge za spremembe in poslovne odločitve ter vpliv dogajanj nanje. Bralci si namreč želijo odkritih, poštenih, pogostih, jasnih in pravočasnih informacij. Številna podjetja so se zavedla, kriza pa je to le še spodbudila, da je prav vsebinsko bogato komuniciranje s strankami, kupci, partnerji, okoljem ali zaposlenimi jedro uspešnosti njihovega delovanja. Nova spoznanja, ki jih nekateri imenujejo vsebinski marketing, poudarjajo, da komuniciranje podjetij vse bolj postaja vsebinsko komuniciranje. Zato je zanimivo, da se podjetja iz oglaševalcev spreminjajo v ustvarjalce (svojih) medijev in (dobrih) vsebin, predvsem revij in internetnih medijev, pa naj bo za kupce, poslovno ali interno javnost. Obzornik, ki je decembra 2009 doživel oblikovno in vsebinsko prenovo in iz glasila prerasel v pravo interno revijo, je po mojem mnenju dober primer tega.

Kako prepoznamo dobro interno revijo? Kaj so njene glavne značilnosti?
Dobra revija je kakor izvrstna jed: nastane kot rezultat zanimivih, svežih in kakovostnih vsebin, dobro premišljenega procesa (uredniške) predelave teh sestavin, vrste dodanih začimb (oblikovnih in jezikovnih), ki jih na koncu niti ne čutimo, a nam je vsem jasno, da bi bila brez njih jed manj slastna, premišljenega in lepega oblikovanja, ki spoštuje vsebine, poudarja tisto, kar je pomembno, in pomaga pri celostnem dojemanju sporočila. Če si revijo bralci oz. zaposleni radi privoščijo in tako potešijo svoj tek, potem je namen dosežen in jed popolna.

Že drugo leto zapored najboljša slovenska interna revija izide 10-krat na leto.

Nam lahko zaupate, kako poteka vaše delo od zamisli za vsako številko do njene izdaje?
Ustvarjanje revije je podobno vsakodnevnemu teku na vrh hriba. Začetek je pomemben, v nadaljevanju pa je trasa sestavljena iz elementov raziskovanja, spraševanja, učenja, sprejemanja kompromisov, pisanja in urejanja. Dober ritem in pravilna taktika tek precej olajšata. Na poti je treba znati preskočiti tudi kako oviro v podobi časovne stiske ali ustvarjalne praznine, stik z zanimivimi ljudmi, nenavadnimi zgodbami in osebnimi izkušnjami pa vzpon naredi edinstven. Trenutek, ko revijo spustimo k bralcem, je trenutek, ko osvojimo vrh. Tega pa znova napademo z naslednjo številko.

Kdo naj ureja interno revijo: oddelek za marketing, PR oddelek, zunanji sodelavci? Kaj bi svetovali drugim?
Po mojem mnenju je oddelek za odnose z javnostmi najprimernejši prostor za urejanje interne revije, pri čemer mora glavni urednik dobro poznati okolje, obvladati uredniške in novinarske veščine ter delo opravljati z veseljem. Če k sodelovanju pritegne še kako zunanjo agencijo, ki mu uredniško svetuje, pomaga z izboljšavami pri tekstih in fotografijah, skrbi za razvoj, nadgradnje in oblikovno izvedbo z namenom povečanja učinkovitosti ter izboljšanja komunikativnosti, lahko nastane popolna kombinacija, ki interno revijo postavi na mavrico notranjega komuniciranja.

  • Share/Bookmark

KomentarjiIme(obvezno)

e-pošta(obvezno)

Spletna stran

Govori odkrito

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !